Materialet kan ses på læsesalen.

Havnegade 18-20

Arkivskaber
Kreativt ophav
Datering
1850 ~ 1995
Arkiv ID
000296231
Beskrivelse
Overskrift
Havnegade 18-20
Abstrakt
Diverse udklip om adressen.
Ophavsret
Alle rettigheder forbeholdes. Aftaler mangler
En eller flere nødvendige ophavsretsaftaler mangler, ofte på grund af ukendte skabere eller rettighedshavere. Materialet må derfor hverken gengives eller publiceres andetsteds.
Stadsarkivet modtager gerne oplysninger, som kan hjælpe med at identificere den hidtil ukendte ophavsmand/-kvinde.
Relationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er tilgængeligt på læsesalen. Der kræves ikke forudgående bestilling for at se materialet på læsesalen. Man skal blot møde op i åbningstiderne.