Materialet kan ses på læsesalen.

Skovvejen 113

Arkivskaber
Kreativt ophav
Datering
1850 ~ 1995
Arkiv ID
000300351
Beskrivelse
Overskrift
Skovvejen 113
Abstrakt
Diverse udklip om adressen.
Deskriptiv note
Vær opmærksom på, at Skovvejen frem til 1934 havde andre husnumre end dem, der findes i dag.
Ophavsret
Alle rettigheder forbeholdes. Aftaler mangler
En eller flere nødvendige ophavsretsaftaler mangler, ofte på grund af ukendte skabere eller rettighedshavere. Materialet må derfor hverken gengives eller publiceres andetsteds.
Stadsarkivet modtager gerne oplysninger, som kan hjælpe med at identificere den hidtil ukendte ophavsmand/-kvinde.
Relationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er tilgængeligt på læsesalen. Der kræves ikke forudgående bestilling for at se materialet på læsesalen. Man skal blot møde op i åbningstiderne.