Brand på Socialkontoret

Kreativt ophav
Datering
1978-12
Arkiv ID
000303131
Beskrivelse
Overskrift
Brand på Socialkontoret
Abstrakt
Brand på rådhusbetjentenes kontor i Socialkontoret, Valdemarsgade 18. Branden opstod som følge af glemt juledekoration. Med hvid skjorte ses betjent John Rasmussen.
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Relationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download