Lada, Skanderborgvej

Materialetype
Datering
1987-08-10
Arkiv ID
000305468
Beskrivelse
Overskrift
Lada, Skanderborgvej
Abstrakt
Direktør Erik Hougaard, der er forhandler af det sovjetrussiske bilmærke Lada, ses her foran forretningen på Skanderborgvej.
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Beskrivelsesdata
Kategori
531.5
Form
24*36
Relationer
Organisationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download