Bytyper - Forstaden

Datering
2012 ~ 2013
Arkiv ID
000313125
Beskrivelse
Titel
Bytyper - Forstaden
Abstrakt
Bytyper I-VI fortæller fra hver sin vinkel Aarhus bys historie. Viby er i dag vokset sammen med Aarhus og udgør et sammenhængende bysamfund. Det er en typisk forstad, som omgiver en gammel købstad på samme måde, som hundreder af andre forstæder gør. Viby var dog oprindeligt et eget landsbysamfund. Hør historien fortalt af lokalarkivar Klavs Klercke Rasmussen, Viby. Filmen er skabt i samarbejde mellem Aarhus Stadsarkiv, Danmarkshistorien.dk og Foreningen Lokalarkiver i Aarhus Kommune. Læs mere om Aarhus i denne periode og få adgang til kilder og andet supplerende materiale om havebyer og forstæder på http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/bytyper-forstaden/
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Beskrivelsesdata
farve
farve
producer
Esben Kjær Ravn
længde
00:03:54
vært
Klavs Klercke Rasmussen
manuskript
Klavs Klercke Rasmussen
lyd
lyd
sekvenser
00:00-03:54 Viby er i dag vokset sammen med Aarhus og udgør et sammenhængende bysamfund. Det er en typisk forstad, som omgiver en gammel købstad på samme måde, som hundreder af andre forstæder gør. Viby var dog oprindeligt et eget landsbysamfund. Hør historien fortalt af lokalarkivar Klavs Klercke Rasmussen, Viby.
tilrettelæggelse
Esben Kjær Ravn
Relationer
Organisationer
Rettighedsnoter

Produceret af Esben Kjær Ravn for Viby Lokalhistoriske Arkiv, Aarhus Stadsarkiv og danmarkshistorien.dk. Filmen indeholder billeder af ukendte skabere.Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men må jf. ”Museumsaftalen” med Copydan ikke gengives andre steder.

Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.