Bytyper - Fabriksbyen II

Datering
2012 ~ 2013
Arkiv ID
000313127
Beskrivelse
Titel
Bytyper - Fabriksbyen II
Abstrakt
Bytyper I-VI fortæller fra hver sin vinkel Aarhus bys historie. Aarhus gennemgik som de fleste andre danske købstæder en omfattende industrialisering. Fabrikkerne gjorde for alvor deres indtog fra ca. 1870 og frem til 1950, hvorefter de styk for styk enten blev flyttet uden for byen eller efterhånden helt nedlagt. Stadsarkivar og historiker Søren Bitsch Christensen fortæller historien om udvalgte industriminder i Aarhus, og hvordan byen blev præget af fabrikkerne. Filmen er skabt i samarbejde mellem Aarhus Stadsarkiv, Danmarkshistorien.dk og Foreningen Lokalarkiver i Aarhus Kommune. Læs mere om Aarhus i denne periode og få adgang til kilder og andet supplerende materiale om havebyer og forstæder på http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/bytyper-fabriksbyen-22/
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Beskrivelsesdata
farve
farve
producer
Esben Kjær Ravn
længde
00:04:21
vært
Søren Bitsch Christensen
manuskript
Søren Bitsch Christensen
lyd
lyd
sekvenser
00:00-04:21 Aarhus gennemgik som de fleste andre danske købstæder en omfattende industrialisering. Fabrikkerne gjorde for alvor deres indtog fra ca. 1870 og frem til 1950, hvorefter de styk for styk enten blev flyttet uden for byen eller efterhånden helt nedlagt. Stadsarkivar og historiker Søren Bitsch Christensen fortæller historien om udvalgte industriminder i Aarhus, og hvordan byen blev præget af fabrikkerne.
tilrettelæggelse
Esben Kjær Ravn
Relationer
Rettighedsnoter

Produceret af Esben Kjær Ravn for Aarhus Stadsarkiv og danmarkshistorien.dk. Filmen indeholder billeder af ukendte skabere.Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men må jf. ”Museumsaftalen” med Copydan ikke gengives andre steder.

Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.