Bytyper - Havebyen og villakvarteret

Datering
2012 ~ 2013
Arkiv ID
000313128
Beskrivelse
Titel
Bytyper - Havebyen og villakvarteret
Abstrakt
Bytyper I-VI fortæller fra hver sin vinkel Aarhus bys historie. Levevilkårene i industrialismens byer var så problematiske, at folk efterhånden begyndte at tage flugten ud af byen. De første, der rejste "ud på landet" i byernes umiddelbare nærhed, var de velhavende, der havde råd til egen villa. Mange søgte inspiration i modeller for de såkaldte "havebyer", der overvejende var en engelsk inspiration. Lokalarkivar Tove Glud Rasmussen, Viby, viser rundt i Rosenvænget uden for Marselisborgskovene ved Aarhus. Det er muligvis Danmarks første haveby. Filmen er skabt i samarbejde mellem Aarhus Stadsarkiv, Danmarkshistorien.dk og Foreningen Lokalarkiver i Aarhus Kommune. Læs mere om Aarhus i denne periode og få adgang til kilder og andet supplerende materiale om havebyer og forstæder på http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/bytyper-havebyen-og-villakvarteret/
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Beskrivelsesdata
farve
farve
producer
Esben Kjær Ravn
længde
00:01:43
vært
Tove Glud Rasmussen
manuskript
Tove Glud Rasmussen
lyd
lyd
sekvenser
00:00-01:43 Levevilkårene i industrialismens byer var så problematiske, at folk efterhånden begyndte at tage flugten ud af byen. De første, der rejste "ud på landet" i byernes umiddelbare nærhed, var de velhavende, der havde råd til egen villa. Mange søgte inspiration i modeller for de såkaldte "havebyer", der overvejende var en engelsk inspiration. Lokalarkivar Tove Glud Rasmussen, Viby, viser rundt i Rosenvænget uden for Marselisborgskovene ved Aarhus. Det er muligvis Danmarks første haveby.
tilrettelæggelse
Esben Kjær Ravn
Relationer
Rettighedsnoter

Produceret af Esben Kjær Ravn for Viby Lokalhistoriske Arkiv, Aarhus Stadsarkiv og danmarkshistorien.dk.Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men må jf. ”Museumsaftalen” med Copydan ikke gengives andre steder.

Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.