Voksende byer I - Yderkvarteret

Datering
2012
Arkiv ID
000313138
Beskrivelse
Titel
Voksende byer I - Yderkvarteret
Abstrakt
Voksende byer I-III fortæller historien om udflytningen fra Aarhus’ nedslidte kvarterer til forstæderne. Stadsarkivar Søren Bitsch Christensen fortæller i denne film om et af yderkvartererne, nemlig Øgadekvarteret i Aarhus. Filmen er skabt i samarbejde mellem Aarhus Stadsarkiv, Danmarkshistorien.dk og Foreningen Lokalarkiver i Aarhus Kommune. Læs mere om Aarhus og de danske byer i denne periode og få adgang til kilder og andet supplerende materiale på http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/voksende-byer-del-1/
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Beskrivelsesdata
farve
farve
producer
Esben Kjær Ravn
længde
00:04:10
vært
Søren Bitsch Christensen
lyd
lyd
sekvenser
00:00-04:10 Voksende byer I-III fortæller historien om udflytningen fra Aarhus’ nedslidte kvarterer til forstæderne. Stadsarkivar Søren Bitsch Christensen fortæller i denne film om et af yderkvartererne, nemlig Øgadekvarteret i Aarhus.
tilrettelæggelse
Doron Haahr, Anders Elsig
Relationer
Rettighedsnoter

Produceret af Esben Kjær Ravn for danmarkshistorien.dk. Filmen indeholder billeder af ukendte skabere.Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men må jf. ”Museumsaftalen” med Copydan ikke gengives andre steder.

Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.