Havnen i byen - historien om Aarhus havn

Datering
2015 ~ 2016
Arkiv ID
000313144
Beskrivelse
Titel
Havnen i byen - historien om Aarhus havn
Abstrakt
Stadsarkivar Søren Bitsch Christensen fra Aarhus Stadsarkiv fortæller om, hvordan havnen i Aarhus er opstået og har udviklet sig til en moderne industrihavn.
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Beskrivelsesdata
farve
farve
længde
00:06:49
redigering
AUTV, Aarhus Universitet
lyd
lyd
sekvenser
00:00-06:49 Stadsarkivar Søren Bitsch Christensen fra Aarhus Stadsarkiv fortæller om, hvordan havnen i Aarhus er opstået og har udviklet sig til en moderne industrihavn.
tilrettelæggelse
AUTV, Aarhus Universitet
fotograf
AUTV, Aarhus Universitet
Relationer
Organisationer
Rettighedsnoter

Filmen er lavet af danmarkshistorien.dk. Filmen indeholder fotografier.Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men må jf. ”Museumsaftalen” med Copydan ikke gengives andre steder.

Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.