Århus Havns Filmjournal 1951-53 (1. del)

Arkivskaber
Datering
1951 ~ 1953
Arkiv ID
000313760
Beskrivelse
Titel
Århus Havns Filmjournal 1951-53 (1. del)
Abstrakt
Optagelser fra diverse aktiviteter på havnen. Herunder er tidsangivelser for indholdet. 00:19-06:05 Arbejde ved den gamle midtermole som erstattes med den nye Pier 1. Inklusiv rejsegilde. 06:06-08:10 Midtkraft får lavet nyt udløb til kølevand. 09:08-10:40 En ny bro bygges ved Pier 3. 11:07-12:59 Midtkrafts nye skorsten. 13:00-15:35 En sejltur med slæbebåden "Billhafen." 15:36-16:30 Fremvisning af en anhænger til jernbanevogne.
Beskrivelsesdata
lyd
stum
længde
00:16:38
farve
sort/hvid
sekvenser
00:19-06:05 Arbejde ved den gamle midtermole som erstattes med den nye Pier 1. Inklusiv rejsegilde. 06:06-08:10 Midtkraft får lavet nyt udløb til kølevand. 09:08-10:40 En ny bro bygges ved Pier 3. 11:07-12:59 Midtkrafts nye skorsten. 13:00-15:35 En sejltur med slæbebåden "Billhafen." 15:36-16:30 Fremvisning af en anhænger til jernbanevogne.
Relationer
Organisationer
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Rettighedsnoter

Filmen er lavet af A. Damkjær Lauridsen.

Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.