Aarhus Hovedbanegård

Kreativt ophav
Datering
1900 ~ 1904
Arkiv ID
000314016
Beskrivelse
Overskrift
Aarhus Hovedbanegård
Abstrakt
Hovedindgangen til Aarhus Hovedbanegård. Dette var den anden hovedbanegård i Aarhus, og blev opført i 1884. Banegården blev nedrevet til fordel for den nuværende, der åbnede i 1929.
Deskriptiv note
Fotografiet stammer fra bogen "De Danske Byerhverv i Tekst og Billeder" udgivet på forlaget "Lehmann & Stage" i 1904 og trykt ved P. Petersens Bogtrykkeri. Flere fotos er markeret med initialerne RDA i nederste højre hjørne.
Ophavsret
I offentlig eje. Copyright udløbet
Materialet er i offentlig eje, da ophavsretten er udløbet. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Relationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download