Historiske bygninger i Aarhus - Frederiksgade 76

Datering
2018 ~ 2019
Arkiv ID
000315479
Beskrivelse
Titel
Historiske bygninger i Aarhus - Frederiksgade 76
Abstrakt
Stadsarkivar Søren Bitsch Christensen fra Aarhus Stadsarkiv fortæller om historiske bygninger i Aarhus. Denne gang om Frederiksgade 76.
Ophavsret
CC Navngivelse-IkkeKommerciel
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse Ikke-Kommerciel licens.
Materialet må kun gengives og publiceres i ikke-kommercielle sammenhænge, og under forudsætning af en passende kreditering af både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk. Dette udelukker publicering på sociale platforme som Facebook og Instagram.
Beskrivelsesdata
lyd
lyd
længde
00:01:52
farve
farve
sekvenser
00:00-01:52 Stadsarkivar Søren Bitsch Christensen fra Aarhus Stadsarkiv fortæller om historiske bygninger i Aarhus. Denne gang om Frederiksgade 76.
Relationer
Organisationer
Rettighedsnoter

Produceret af Jack Fridthjof. Filmen indeholder fotografier af ukendt skaber. Filmen indeholder musik af ukendt skaber.Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men må jf. ”Museumsaftalen” med Copydan ikke gengives andre steder.

Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.