Åge takker af

Datering
1989 ~ 1992
Arkiv ID
000316147
Beskrivelse
Titel
Åge takker af
Abstrakt
En film om arbejdsmanden Åge Verner Jensen, hans sidste arbejdsdag og overgangen til pensionistlivet.
Ophavsret
Alle rettigheder forbeholdes. Aftaler mangler
En eller flere nødvendige ophavsretsaftaler mangler, ofte på grund af ukendte skabere eller rettighedshavere. Materialet må derfor hverken gengives eller publiceres andetsteds.
Stadsarkivet modtager gerne oplysninger, som kan hjælpe med at identificere den hidtil ukendte ophavsmand/-kvinde.
Beskrivelsesdata
co-produktion
Aarhus Filmværksted, Videoværkstedet, Det Danske Videoværksted
farve
farve
lydmand
Carsten Meinhardt
musik
Jan Due
manuskript
Svend E. Engh
lyd
lyd
længde
00:24:34
lydredigering
Carsten Meinhardt
redigering
Frank Andersen
ide
Svend E. Engh
fotograf
Frank Andersen
sekvenser
00:00-24:34 En film om arbejdsmanden Åge Verner Jensen, hans sidste arbejdsdag og overgangen til pensionistlivet.
Relationer
Rettighedsnoter

Filmen er co-produceret af Aarhus Filmværksted, Videoværkstedet i Viborg og Det Danske Videoværksted i Haderslev. Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men må jf. ”Museumsaftalen” med Copydan ikke gengives andre steder.

Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.