Affald fra Aarhus Å

Arkivskaber
Materialetype
Kreativt ophav
Datering
2015 ~ 2017
Arkiv ID
000317870
Beskrivelse
Overskrift
Affald fra Aarhus Å
Abstrakt
Opfisket skrald fra åen ved Den Spanske Trappe ved Immervad foran Grappa - Restaurant & Vinbar.
Relationer
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download