Ny Banegårdsgade

Kreativt ophav
Datering
1958 ~ 1965
Arkiv ID
000325341
Beskrivelse
Overskrift
Ny Banegårdsgade
Abstrakt
Ny Banegårdsgade set mod Banegårdspladsen. Forrest i billedet ses en parkeret Rover og til højre i billedet ses trambus nummer 3 mod Brendstrupvej.
Ophavsret
Alle rettigheder forbeholdes. Uafklaret
Materialets ophavsretslige status er undersøgt, men stadig uafklaret. Materialet må derfor hverken gengives eller publiceres andetsteds.
Stadsarkivet modtager gerne oplysninger, som kan hjælpe med at identificere den hidtil ukendte ophavsmand/-kvinde.
Relationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.