Byggelegepladsen Skrænten, Marselis Boulevard 180

Datering
1960-01-01 ~ 1970-01-01
Arkiv ID
000327568
Beskrivelse
Overskrift
Byggelegepladsen Skrænten, Marselis Boulevard 180
Abstrakt
Byggelegepladsen Skrænten, Skrammellegeplads på Marselis Boulevard 180. I baggrunden anes Kirkedammen.
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Relationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download