Anlæggelse af Brabrandstien

Materialetype
Kreativt ophav
Datering
1957-01-10
Arkiv ID
000332604
Beskrivelse
Overskrift
Anlæggelse af Brabrandstien
Abstrakt
Åbrinken på åens nordlige side tæt ved Søren Frichs Vej under opgravning i forbindelse med Brabrandstiens anlæggelse. Til venstre i billedet ses Frichs Fabrikker
Deskriptiv note
Billedet er en del af en større billedserie taget i forbindelse med anlæggelsen af Brabrandstien.
Ophavsret
Alle rettigheder forbeholdes. Aftaler mangler
En eller flere nødvendige ophavsretsaftaler mangler, ofte på grund af ukendte skabere eller rettighedshavere. Materialet må derfor hverken gengives eller publiceres andetsteds.
Stadsarkivet modtager gerne oplysninger, som kan hjælpe med at identificere den hidtil ukendte ophavsmand/-kvinde.
Relationer
Rettighedsnoter

Kreativskaber: Poul Johansen

Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.