Fagenes fest

Datering
1959-07
Arkiv ID
000333467
Beskrivelse
Overskrift
Fagenes fest
Abstrakt
Fagnes Fest, et idræts - og bedriftstævne afholdt mellem ansatte i forskellige virksomheder i Aarhus på Aarhus Stadion og senere Viby Stadion. Her ses ølkuske fra Ceres i gang med tovtræknings konkurrencen.Tovtrækning ved Fagenes Fest er en af de ældste dicipliner.
Beskrivelsesdata
Størrelse
6x6 cm + ukurant
Type
Negativ + Refleksiv
Bestillingsinformation
Århus Stiftstidende/Danmark, negativsamlingen 1930-1970/13
Farve F/G
Gråtone
Relationer
Organisationer
Begivenheder
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download