Oprensning af åen ved Mindebroen og Stampes Klædefabrik

Arkivskaber
Kreativt ophav
Datering
1925
Arkiv ID
000335746
Beskrivelse
Overskrift
Oprensning af åen ved Mindebroen og Stampes Klædefabrik
Abstrakt
Lbnr. Ebb.8 optaget fra Revet. Opmudring af åen med grab nedenfor Mindebro. Grabben laster på den yderste pram for bortskaffelse af mudder.
Ophavsret
I offentlig eje. Copyright udløbet
Materialet er i offentlig eje, da ophavsretten er udløbet. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Relationer
Steder
Rettighedsnoter

Adgang til det fysiske arkiv kan kun ske gennem ansøgning.

Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download