Bz'ere på Østbanegården

Arkivskaber
Kreativt ophav
Datering
1980 ~ 1985
Arkiv ID
000337377
Beskrivelse
Overskrift
Bz'ere på Østbanegården
Abstrakt
Efter at Østbanegården var nedlagt som station, var den i perioder besat af unge mennesker, der manglede ungdomsboliger.
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Relationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download