Oplandets historie - Sabro

Kreativt ophav
Datering
2020-10
Arkiv ID
000407445
Beskrivelse
Overskrift
Oplandets historie - Sabro
Abstrakt
Stadsarkivar Søren Bitsch Christensen viser rundt i Sabro og fortæller om byens transformation fra lille landsby til travl forstad.
Deskriptiv note
Filmen er en del af serien "Oplandets historie", produceret for Aarhus Stadsarkiv af Jack Fridthjof, TVAarhus med støtte fra Kultur og Borgerservice og FO Aarhus.
Ophavsret
CC Navngivelse-IkkeKommerciel
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse Ikke-Kommerciel licens.
Materialet må kun gengives og publiceres i ikke-kommercielle sammenhænge, og under forudsætning af en passende kreditering af både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk. Dette udelukker publicering på sociale platforme som Facebook og Instagram.
Relationer
Steder
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.