Oplandets historie - Viby

Kreativt ophav
Datering
2020-10
Arkiv ID
000407447
Beskrivelse
Overskrift
Oplandets historie - Viby
Abstrakt
Stadsarkivar Søren Bitsch Christensen viser rundt i Viby og fortæller om forstadens lange historie.
Deskriptiv note
Filmen er en del af serien "Oplandets historie", produceret for Aarhus Stadsarkiv af Jack Fridthjof, TVAarhus med støtte fra Kultur og Borgerservice og FO Aarhus.
Ophavsret
CC Navngivelse-IkkeKommerciel
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse Ikke-Kommerciel licens.
Materialet må kun gengives og publiceres i ikke-kommercielle sammenhænge, og under forudsætning af en passende kreditering af både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk. Dette udelukker publicering på sociale platforme som Facebook og Instagram.
Relationer
Organisationer
Rettighedsnoter

Der er i filmen benyttet fotografier fra fotograf Børge Venge (CC Navngivelse), samt ældre fotografier, der er udenfor ophavsret.

Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.