Aarhus Å's historie - del 1

Kreativt ophav
Datering
2021-06
Arkiv ID
000410093
Beskrivelse
Overskrift
Aarhus Å's historie - del 1
Abstrakt
Stadsarkivar Søren Bitsch Christensen fortæller om Aarhus Å's ældste historie fra fjord til åhavnen i 1800-tallet.
Deskriptiv note
Filmen er første af i alt tre film. Filmene er produceret af Aarhus Kommune i anledning af 25 året for frilægningen af Aarhus Å.
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Relationer
Rettighedsnoter

Der benyttes i filmen billeder fra Hammerschmidt Foto og Hans Andersen Ebbesen - begge med licensen CC Navngivelse. Der er i filmen gengivet rekonstruktioner fra Morten Grønbech, Moesgaard Museum.

Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.