Aarhus Å's historie - del 2

Kreativt ophav
Datering
2021-06
Arkiv ID
000410094
Beskrivelse
Overskrift
Aarhus Å's historie - del 2
Abstrakt
Stadsarkivar Søren Bitsch Christensen fortæller om Aarhus Å's historie fra slutningen af 1800-tallet, hvor fabrikker lå tæt langs åen, til den blev overdækket i 1930'erne, og til 1980'erne, hvor man atter ønskede åen frilagt.
Deskriptiv note
Filmen er anden af i alt tre film. Filmene er produceret af Aarhus Kommune i anledning af 25 året for frilægningen af Aarhus Å.
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Relationer
Rettighedsnoter

I filmen indgår der film og billeder fra Anker Christensen Svanhede, Hammerschmidt Foto, Børge Venge og Ib Rahbek-Clausen - alle med licensen CC Navngivelse. Derudover er der benyttet billeder fra Stadsingeniørens Kontor, hvor alle rettigheder forbeholdes.

Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.