Aarhus Å's historie - del 3

Kreativt ophav
Datering
2021-06
Arkiv ID
000410095
Beskrivelse
Overskrift
Aarhus Å's historie - del 3
Abstrakt
Stadsarkivar Søren Bitsch Christensen fortæller om Aarhus Å's historie fra 1980'erne, hvor de første tanker om en frilægning af åen opstår til i dag.
Deskriptiv note
Filmen er tredje af i alt tre film. Filmene er produceret af Aarhus Kommune i anledning af 25 året for frilægningen af Aarhus Å.
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Relationer
Rettighedsnoter

Der er i filmen benyttet film og billeder fra Hans Ulf Kjær, Aidin Esmaeli, Poul Pedersen, Anita Strømberg Kimborg, Stadsingeniørens Kontor og Allan Gammelgaard Espersen.

Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.