Hjortshøj station

Arkivskaber
Kreativt ophav
Datering
2017-04-02
Arkiv ID
000412754
Beskrivelse
Overskrift
Hjortshøj station
Abstrakt
Hjortshøj station og Kankbøllevej. Skinner og køreledning til Aarhus Letbane mellem Aarhus og Grenå.
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Relationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download