Fredede huse i Aarhus - Toldkammeret

Kreativt ophav
Datering
2021
Arkiv ID
000425165
Beskrivelse
Overskrift
Fredede huse i Aarhus - Toldkammeret
Abstrakt
Stadsarkivar Søren Bitsch Christensen besøger i denne serie eksempler på fredede bygninger i Aarhus og fortæller om deres og deres omgivelsers historie. Bygningerne har forskellige fredningsværdier og bidrager på forskellig vis til Aarhus’ identitet. I denne film om Toldkammeret.
Deskriptiv note
Serien er lavet i samarbejde med TVAarhus og Aarhus Stadsarkivs sponsorklub.
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Relationer
Steder
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.