Fredede huse i Aarhus - Lille Torv 6

Datering
2021
Arkiv ID
000425167
Beskrivelse
Overskrift
Fredede huse i Aarhus - Lille Torv 6
Abstrakt
Stadsarkivar Søren Bitsch Christensen besøger i denne serie eksempler på fredede bygninger i Aarhus og fortæller om deres og deres omgivelsers historie. Bygningerne har forskellige fredningsværdier og bidrager på forskellig vis til Aarhus’ identitet. I denne film om bankbygningen på Lille Torv 6.
Deskriptiv note
Serien er lavet i samarbejde med TVAarhus og Aarhus Stadsarkivs sponsorklub.
Ophavsret
I offentlig eje. Copyright er afsagt
Materialet er frigivet af alle ophavsretsholdere til offentlig eje. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Relationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.