Aarhus Vand – rent vand i hanerne i 150 år: Det startede på Bispetorvet

Kreativt ophav
Datering
2022-11
Arkiv ID
000493536
Beskrivelse
Titel
Aarhus Vand – rent vand i hanerne i 150 år: Det startede på Bispetorvet
Abstrakt
Aarhus Vand fejrede i 2022 150 års-jubilæum. Det blev markeret med en lille serie med fem film om vandets rolle i Aarhus fra indvielsen af det første vandværk til dannelsen af Aarhus Vand. Film 1 af 5: Det startede på Bispetorvet.
Deskriptiv note
Filmene er produceret af SIGNAfilm.
Ophavsret
CC Navngivelse-IkkeKommerciel
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse Ikke-Kommerciel licens.
Materialet må kun gengives og publiceres i ikke-kommercielle sammenhænge, og under forudsætning af en passende kreditering af både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk. Dette udelukker publicering på sociale platforme som Facebook og Instagram.
Relationer
Organisationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.