Klik på billedet for at hente pdf-dokumentet.

Interview, Hans Brian Deichmann Simonsen

Kreativt ophav
Datering
2023-10-02
Arkiv ID
000494511
Beskrivelse
Titel
Interview, Hans Brian Deichmann Simonsen
Abstrakt
Interview med Hans Brian Deichmann Simonsen. Han var en aktiv del af punkmiljøet i 1980'erne i Aarhus, hvor han var aktiv i bandet War of Destruction og desuden medarrangør på flere ting. Interviewet omhandler og undersøger punkkulturen i Aarhus omkring 1978-1988.
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Relationer
Organisationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download