Klik på billedet for at hente pdf-dokumentet.

[Under 31te October 1866 var til Communalbestyrelsen indkommen et Forslag fra Borgmesteren og Mørk om at sammensmelte de forskjellige Samlinger der findes i Byen: Oldkammeret, Malerisamlingen etc....]

Arkivskaber
Datering
1867
Arkiv ID
000186688
Journalnr.
132-1866
[{"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18670307_8.pdf", "start_page": "1"}]
Beskrivelse
Abstrakt
Under 31te October 1866 var til Communalbestyrelsen indkommen et Forslag fra Borgmesteren og Mørk om at sammensmelte de forskjellige Samlinger der findes i Byen: Oldkammeret, Malerisamlingen etc. til eet Musæum. Der blev i dne Anledning i Mødet den 8de Novmber nedsat et Udvlag (Borgmesteren, Liisberg, Aagaard, Ørum og Gamst), som efter at have døftet Sagen i Forening med Stiftamtmand Dahl, Profe...
Serie
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Relationer
Steder
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download