Klik på billedet for at hente pdf-dokumentet.

[Den i Mødet den 23de Maj 18767 nedsatte Committee havde indsendt et Udkast til Vedtægt for Politiets Ordning i Anledning af hvilket Politimesteren yttrede, at han strax ved sin Embedstiltrædelse...]

Arkivskaber
Datering
1867
Arkiv ID
000186739
Journalnr.
105-1867
[{"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18671121_35.pdf", "start_page": "1"}]
Beskrivelse
Abstrakt
Den i Mødet den 23de Maj 18767 nedsatte Committee havde indsendt et Udkast til Vedtægt for Politiets Ordning i Anledning af hvilket Politimesteren yttrede, at han strax ved sin Embedstiltrædelse havde faaet det Indtryk, at det herværende Politi i høi Grad trængte til en Reform, og da dette første Indtryk senere havde viist sig rigtigt, havde han foreslaaet en Committee nedsat til i Forening med h...
Serie
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Relationer
Steder
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download