Klik på billedet for at hente pdf-dokumentet.

[Til at fiorhandle med Skolecommissionen om en af samme foreslaaet Udvidelse af af Friskolens Localer valgtes Nors, Ørum og Nielsen. (See Mødet 19. Marts 1868). Efterat de i Mødet den 23. Januar...]

Arkivskaber
Datering
1868 ~ 1869
Arkiv ID
000186814
Journalnr.
10-1868
[{"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18680123_14.pdf", "start_page": "2"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18680319_20.pdf", "start_page": "2"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18680423_26.pdf", "start_page": "2"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18680709_36.pdf", "start_page": "2"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18680723_38.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18680827_42.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18681218_67.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18681223_69.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18690107_9.pdf", "start_page": "1"}]
Beskrivelse
Abstrakt
Til at fiorhandle med Skolecommissionen om en af samme foreslaaet Udvidelse af af Friskolens Localer valgtes Nors, Ørum og Nielsen. (See Mødet 19. Marts 1868). Efterat de i Mødet den 23. Januar valgte Delegerede havde conferet med Skolecommissionen, udtalte denne i Skrivelse af 11. Marts, at de foreslaaede Byggearbeider ved Friskolen ikke kunde udsættes uden Skade for Underviisningen, og at det ...
Serie
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Relationer
Steder
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download