Klik på billedet for at hente pdf-dokumentet.

[Nors foreslog nedsættelse af et udvalg for at forhandle med vedkommende om udvidelsen af byens sydlige grændse. - Man nedsatte et udvalg paa 4 medlemmer, bestaaende af Borgmesteren, Nors, Koppel...]

Arkivskaber
Datering
1871 ~ 1873
Arkiv ID
000187301
Journalnr.
239-1871
[{"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18711130_95.pdf", "start_page": "2"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18720523_50.pdf", "start_page": "4"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18720530_55.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18720606_56.pdf", "start_page": "3"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18720620_61.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18720627_62.pdf", "start_page": "5"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18720725_73.pdf", "start_page": "3"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18720912_83.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18721205_100.pdf", "start_page": "3"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18721223_106.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18730116_13.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18730123_16.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18730227_28.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18730313_37.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18730424_52.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18730612_64.pdf", "start_page": "2"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18730710_74.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18730904_94.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18731009_118.pdf", "start_page": "1"}]
Beskrivelse
Abstrakt
Nors foreslog nedsættelse af et udvalg for at forhandle med vedkommende om udvidelsen af byens sydlige grændse. - Man nedsatte et udvalg paa 4 medlemmer, bestaaende af Borgmesteren, Nors, Koppel og Baess. Fra det af Byraadet under 30te November 1871 nedsatte Udvalg til at forhandle med Vedkommende on Udvidelsen af Byens sydlige Grændse var modtaget følgende Skrivelse: "I Henhold til det underteg...
Serie
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Relationer
Organisationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download