Klik på billedet for at hente pdf-dokumentet.

[Af Holm blev stillet et Forslag om at sende en Deputation til Kjøbenhavn for at forhandle med Krigsministeren om Garnisonsforholdene her i Byen, eventuelt med et Tilsagn fra Byraadet Side om at...]

Arkivskaber
Datering
1873 ~ 1877
Arkiv ID
000187644
Journalnr.
164-1873
[{"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18730724_82.pdf", "start_page": "2"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18730801_83.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18730805_84.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18730828_93.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18730904_94.pdf", "start_page": "4"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18731009_118.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18731016_122.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18731120_136.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18731211_141.pdf", "start_page": "3"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18740205_19.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18740212_20.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18740423_32.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18740430_37.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18740507_39.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18740617_49.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18740625_52.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18740702_53.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18740910_67.pdf", "start_page": "2"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18740917_69.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18741008_72.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18741126_78.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18741210_82.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18750114_12.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18750211_18.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18750513_56.pdf", "start_page": "2"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18770503_36.pdf", "start_page": "1"}]
Beskrivelse
Abstrakt
Af Holm blev stillet et Forslag om at sende en Deputation til Kjøbenhavn for at forhandle med Krigsministeren om Garnisonsforholdene her i Byen, eventuelt med et Tilsagn fra Byraadet Side om at bygge Kaserner. Byraadet vedtog at sende en saadan Deputation og bemyndigede den til at fornye Tilbudet om at opføre Kaserner. Til Medlemmer af Deputationen valgtes Borgmesteren, Holm og Mørk. (Se Mødet d...
Serie
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Relationer
Organisationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download