Klik på billedet for at hente pdf-dokumentet.

[fra Udvalget for Byens Udvidelse og Bebyggelse var der under 5te d. M. fremkommet følgende Forslag til Ordning af Gadeforholdene udenfor Mejlgades Port m. v.: Stempel 2 Kr. "Under Forventning af...]

Arkivskaber
Datering
1889
Arkiv ID
000190569
Journalnr.
79-1889
[{"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18890307_69.pdf", "start_page": "9"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18890314_80.pdf", "start_page": "3"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18890321_86.pdf", "start_page": "2"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18890404_90.pdf", "start_page": "3"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18890815_150.pdf", "start_page": "3"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18890829_162.pdf", "start_page": "8"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18891017_205.pdf", "start_page": "4"}]
Beskrivelse
Abstrakt
fra Udvalget for Byens Udvidelse og Bebyggelse var der under 5te d. M. fremkommet følgende Forslag til Ordning af Gadeforholdene udenfor Mejlgades Port m. v.: Stempel 2 Kr. "Under Forventning af Byraadets og Indenrigsministeriets Approbation og under Forudsætning af, at Kjørebanen fra Mejlgades Port til Østbanens nordlige Gavl Brolægges, er der mellem Udvalget for Byens Udvidelse og bebyggelse og...
Serie
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Relationer
Personer
Organisationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download